Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszcenie informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030 element menu 2023-11-28 10:01:16 MODYFIKACJA
WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NADZOREM TECHNOLOGICZNYM NAD EKSPLOATACJĄ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY TERESIN – 2024 R. dokument HTML 2023-11-24 14:33:51 MODYFIKACJA
WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NADZOREM TECHNOLOGICZNYM NAD EKSPLOATACJĄ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY TERESIN – 2024 R. element menu 2023-11-24 14:33:51 MODYFIKACJA
WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODZYSKIEM, UNIESZKODLIWIANIEM I TRANSPORTEM ODPADÓW Z OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY TERESIN W 2024 ROKU dokument HTML 2023-11-24 14:32:57 MODYFIKACJA
WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ODZYSKIEM, UNIESZKODLIWIANIEM I TRANSPORTEM ODPADÓW Z OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY TERESIN W 2024 ROKU element menu 2023-11-24 14:32:57 MODYFIKACJA
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 50 i 70/4 w obrębie Stare Paski, gm. Teresin. element menu 2023-11-23 14:12:07 MODYFIKACJA
Dotyczy: Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie zawiadamiające strony: - o prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym w dn. 14.09.2023 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania – budowa bocznicy kolejowej na odcinku linia kolejowa nr 3 – Centralny Port Komunikacyjny.”, - o wystąpieniu przez RDOŚ w Warszawie do PPIS w Garwolinie oraz RZGW w Warszawie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. element menu 2023-11-23 14:10:02 UTWORZENIE
Sprawozdania III kwartał element menu 2023-11-23 13:53:59 UTWORZENIE
Dotyczy: obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla inwestycji pn.: „usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 220kV przy budowie CPK” element menu 2023-11-21 15:09:59 UTWORZENIE
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na prace wstępne element menu 2023-11-21 15:09:38 UTWORZENIE
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na recyklingu odpadów tworzyw sztucznych planowanego w instalacji przetwarzania tworzyw sztucznych położonej w miejscowości Paprotnia ul. Sochaczewska 40, 96-515 Teresin na dz. o nr ewid. 87/1, obręb Paprotnia, gm. Teresin, MIŚ.6220.8.2015 element menu 2023-11-21 14:53:28 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 7/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Farma Fotowoltaiczna – Nowe Gnatowice 5MW” na działkach nr ewid. 58/3 i 59/1 obręb ewidencyjny Nowe Gnatowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckie, MIŚ.6220.3.2023 element menu 2023-11-21 14:53:01 UTWORZENIE
Decyzja nr 7/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Farma Fotowoltaiczna – Nowe Gnatowice 5MW” na działkach nr ewid. 58/3 i 59/1 obręb ewidencyjny Nowe Gnatowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckie, MIŚ.6220.3.2023 element menu 2023-11-21 14:52:39 UTWORZENIE
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew. 50 i 70/4 w obrębie Stare Paski, gm. Teresin. element menu 2023-11-17 14:50:53 UTWORZENIE
Dotyczy: Obwieszczenie GDOŚ zawiadamiające strony, że postanowieniem z dnia 6.11.2023 r. odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ w Warszawie z dnia 7.-7.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania element menu 2023-11-17 14:46:29 UTWORZENIE