☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 29.03.2023 element menu 2023-03-29 09:55:41 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 29.03.2023 element menu 2023-03-29 09:55:15 UTWORZENIE
Powiązany katalog Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do opracowywania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" element menu 2023-03-22 14:40:08 UTWORZENIE
Ogłoszenie o przyjęciu Uchwały Nr LXIX/507/2023 Rady Gminy Teresin z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Gaj element menu 2023-03-21 08:34:46 UTWORZENIE
WYKAZ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU sporządzony na podstawie art. 28 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1354 z późn. zm.) element menu 2023-03-20 15:55:15 UTWORZENIE
Załącznik nr 1 do decyzji nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazową, instalacją teletechniczną w terenie, zewnętrzną instalacją wodociągową, odprowadzeniem ścieków bytowych, odwodnieniem terenu, zbiornikiem przeciwpożarowym i budynkiem pompowni wody przeciwpożarowej, wjazdami na teren inwestycji oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych z możliwością etapowania inwestycji na działkach ew. 39, 40, 41 i 42 w obrębie Topołowa w Topołowa gm. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.3.2021 element menu 2023-03-20 15:51:51 UTWORZENIE
Decyzja Wójta Gminy Teresin Decyzja nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazową, instalacją teletechniczną w terenie, zewnętrzną instalacją wodociągową, odprowadzeniem ścieków bytowych, odwodnieniem terenu, zbiornikiem przeciwpożarowym i budynkiem pompowni wody przeciwpożarowej, wjazdami na teren inwestycji oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych z możliwością etapowania inwestycji na działkach ew. 39, 40, 41 i 42 w obrębie Topołowa w Topołowa gm. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.3.2021 element menu 2023-03-20 15:51:11 UTWORZENIE
Decyzja Wójta Gminy Teresin Decyzja nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazową, instalacją teletechniczną w terenie, zewnętrzną instalacją wodociągową, odprowadzeniem ścieków bytowych, odwodnieniem terenu, zbiornikiem przeciwpożarowym i budynkiem pompowni wody przeciwpożarowej, wjazdami na teren inwestycji oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych z możliwością etapowania inwestycji na działkach ew. 39, 40, 41 i 42 w obrębie Topołowa w Topołowa gm. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.3.2021 element menu 2023-03-20 15:47:13 USUNIĘCIE
Decyzja Wójta Gminy Teresin Decyzja nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazową, instalacją teletechniczną w terenie, zewnętrzną instalacją wodociągową, odprowadzeniem ścieków bytowych, odwodnieniem terenu, zbiornikiem przeciwpożarowym i budynkiem pompowni wody przeciwpożarowej, wjazdami na teren inwestycji oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych z możliwością etapowania inwestycji na działkach ew. 39, 40, 41 i 42 w obrębie Topołowa w Topołowa gm. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.3.2021 element menu 2023-03-20 15:46:58 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 20.03.2023 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku logistycznego złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą: portiernią, trafostacją, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną, zewnętrzną instalacją gazową, instalacją teletechniczną w terenie, zewnętrzną instalacją wodociągową, odprowadzeniem ścieków bytowych, odwodnieniem terenu, zbiornikiem przeciwpożarowym i budynkiem pompowni wody przeciwpożarowej, wjazdami na teren inwestycji oraz drogami dojazdowymi i wewnętrznymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych z możliwością etapowania inwestycji na działkach ew. 39, 40, 41 i 42 w obrębie Topołowa w Topołowa gm. Teresin, znak sprawy MIŚ.6220.3.2021 element menu 2023-03-20 15:46:05 UTWORZENIE
Sesja LXIX/2023 element menu 2023-03-20 12:12:50 UTWORZENIE
Sesja LXVIII/2023 element menu 2023-03-20 12:10:37 MODYFIKACJA
Sesja LXVIII/2023 element menu 2023-03-20 12:10:01 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 20.03.2023 element menu 2023-03-20 09:17:25 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 20.03.2023 element menu 2023-03-20 09:15:23 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 1734984