☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Teresin

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Nowe Paski, Gmina Teresin, proj. Nowe Paski, MIŚ.6220.2.2023 element menu 2023-05-29 12:45:28 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Nowe Paski, Gmina Teresin, proj. Nowe Paski, realizowanej na dz. nr ewid. 80 położonej w obrębie Nowe Paski, MIŚ.6220.2.2023 element menu 2023-05-26 14:47:03 UTWORZENIE
Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin element menu 2023-05-26 14:44:22 UTWORZENIE
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin element menu 2023-05-26 14:42:52 UTWORZENIE
obwieszczenie RDOŚ WOOŚ-II.420.85.2022.MP.254 z dnia 24 maja 2023 r. element menu 2023-05-26 14:39:20 MODYFIKACJA
obwieszczenie RDOŚ WOOŚ-II.420.85.2022.MP.254 z dnia 24 maja 2023 r. element menu 2023-05-26 14:38:16 MODYFIKACJA
obwieszczenie RDOŚ WOOŚ-II.420.85.2022.MP.254 z dnia 24 maja 2023 r. element menu 2023-05-26 14:31:29 MODYFIKACJA
obwieszczenie RDOŚ WOOŚ-II.420.85.2022.MP.254 z dnia 24 maja 2023 r. element menu 2023-05-26 14:31:01 MODYFIKACJA
obwieszczenie RDOŚ WOOŚ-II.420.85.2022.MP.254 z dnia 24 maja 2023 r. element menu 2023-05-26 14:30:14 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 24.05.2023 element menu 2023-05-24 14:27:18 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 24.05.2023 element menu 2023-05-24 14:26:28 UTWORZENIE
Sesja LXXI/2023 element menu 2023-05-24 09:35:25 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na terenie części działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 50 położonej w obrębie ew. Stare Paski oraz działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 100 położonej w obrębie ew. Nowe Paski. element menu 2023-05-23 14:46:05 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN30W z kanalizacją światłowodową na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 111, 109, 47, 110 w obrębie ewidencyjnym Stary Mikołajew; 8 w obrębie Kawęczyn; 2, 1/7, 1/8, 31 w obrębie SHRO Kawęczyn, 17 w obrębie SHRO Szymanów; 69, 68,4 w obrębie Elżbietów, w gminie Teresin. element menu 2023-05-22 13:39:43 UTWORZENIE
Oświadczenia radnych element menu 2023-05-22 12:30:59 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 1740704