Termomodernizacja budynku TOK w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

TERESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TERESINIE"

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ termomodernizacja TOK /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - roboty budowlane /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - stolarka okienna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.03.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 16.04.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-03-11 16:04:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-05-18 14:09:49)