Modernizacja dróg gminnych - Gmina Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.150.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH

 NA TERENIE GMINY TERESIN

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ asfalt 2009 /public/get_file.php?id=65492

Droga w miejscowości Witoldów

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Droga w miejscowości Mikołajew

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Nowa w miejscowości Granice

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Leśna w miejscowości Granice

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Wschodnia w miejscowości Granice

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Długa w miejscowości Teresin

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Droga pomiędzy ul. Kaską i ul. Wiśniową w miejscowości Teresin

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Gnatowicka w miejscowości Paprotnia

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

ul. Wiosenna w miejscowości Seroki - Parcela

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Droga w miejscowości Nowe Paski

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492 

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Droga w miejscowości Nowa Piasecznica

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Droga w miejscowości Izbiska

Projekt /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.02.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.04.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.05.2009 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2009-02-12 14:12:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2009-05-21 14:46:04)