Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szymanowie 3410-21-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.278.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZYMANOWIE

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ termomodernizacja SP Szymanów

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót SP Szymanów

Tabela elementów scalonych  

Rys 1 - mapa orientacyjna  

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2007-06-25 15:49:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2007-07-19 13:00:06)