Dostawa sprzętu sportowego i wyposażenia do hali sportowej i gimnazjum w Teresinie

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: inwestycje@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO I WYPOSAŻENIA DO HALI SPORTOWEJ  I GIMNAZJUM W TERESINIE

DOSTAWA

  Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu i wyposażenia

  SIWZ dostawa sprzętu oraz wyposażenia  IZ 3410-27-06

  Wykaz sprzętu sportowego i wyposażenia

  Informacja o wyborze oferty 

  Informacja o zawarciu umowy 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2006-08-17 14:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2006-09-19 13:25:45)