Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2024 roku, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych i dziko żyjących

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

strona internetowa: bip.teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Świadczenie usług weterynaryjnych na zwierzętach z terenu Gminy Teresin w 2024 roku,

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych i dziko żyjących

rannych w zdarzeniach drogowych, w tym przyjazd na miejsce zdarzenia"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Mienia i Środowiska
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2024-03-06 09:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2024-03-06 09:14:35)