Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin – 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864-25-39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN - 2023

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 2017 /public/get_file.php?id=65492

Uchwala nr XLVI-263-2017 Rady Gminy Teresin /public/get_file.php?id=65492

Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

Wyjaśnienie treści ZO z dnia 20.07.2023 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja z otwarcia ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2023-07-18 11:33:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2023-07-28 14:35:37)