Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864 25 39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=214894

Załączniki do zaproszenia w wersji edytowalnej 

Informacja z otwarcia ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Michał Sowiński
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2023-07-13 11:49:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Tomaszewski
(2023-07-28 14:27:50)