Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864 25 39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych

Zaproszenie do składania ofert pdf

Załączniki w wersji edytowalnej [Word]

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2023-06-30)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2023-06-30 12:42:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2023-08-01 12:11:59)