Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych - 2022/2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864-25-39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych - 2022/2023

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2022-08-19 10:56:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2022-08-29 12:29:41)