Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Teresin w 2022 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 861 30 45 , fax: +48 46 861 30 45 , strona internetowa: bip.teresin.pl,

e-mail: socjalni2@gopsteresin.pl

informuje o wszczęciu postępowania na realizację zadania pn.:

„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki

 w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Teresin w 2022 roku”

Zaproszenie do składania ofert pdf

Załączniki do zaproszenia do składania ofert - wersja edytowalana [*.doc]

Informacja z otwarcia ofert pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2021-11-30)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-11-30 11:31:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-12-28 14:43:26)