ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE – 2022 R.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany

przez Dyrektora Marka Misiaka

ul. XX – Lecia 13, 96 - 515 Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie,

tel.: +48 46 861 37 08 , fax: +48 46 861 37 08 , strona internetowa: bip.teresin.pl,

e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

informuje o wszczęciu postępowania na realizację zadania pn.:

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W TERESINIE – 2022 R.

(sygn.: GZGK.251.1.2021)

 

Zapytanie cenowe /public/get_file.php?id=65492

Załączniki - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

 

Wytworzył:
GZGK
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2021-10-25 14:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-11-17 12:28:47)