USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN - 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: +48 46 864-25-39,

 strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pn.:

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN - 2021

Zaproszenie do składania ofert ZP.042.3.2021pdf

Uchwała nr XLVI/263/2017 Rady Gminy Teresin pdf

Program usuwania wyrobów zawierających azbest pdf

Zaproszenie do składania ofert ZP.042.3.2021 [Word]

Informacja o wyborze oferty pdf


 

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2021-08-25)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-08-25 15:31:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2021-09-06 12:32:18)