Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Teresin do placówek oświatowych 2021/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z TERENU GMINY TERESIN DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 06.08.2021 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2021-07-30 11:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2021-08-11 10:25:09)