Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r., zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice ? działka n

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 130.000 złotych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na

kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.,

zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka nr 19,

obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Unieważnienie postępowania pdf

 

Wytworzył:
Mienie i Środowisko
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2021-06-14 14:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2021-06-30 12:39:05)