Program

jpg

logo

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"  - edycja 2022, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Teresin złożyła aplikację na środki finansowe na w/w Program i otrzymała dotację w wysokości 107 712,00 złotych, która to stanowi całkowitą wartość realizowanego programu, tj. 107 712,00. Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka Wytchnieniowaj”- edycja 2022, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Teresinie, tel. 46 861 30 45.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację oraz wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Karta zgłoszenia pdf

Karta pomiaru niezalezności funkcjonalnej pdf

 

 

Wytworzył:
Beata Szymańska
(2021-05-17)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2021-05-18 08:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2022-02-23 15:23:57)