KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TERESIN ORAZ URZĘDU GMINY W TERESINIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY TERESIN

ORAZ URZĘDU GMINY W TERESINIE

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki w wersji edytowalnej 

Wyjaśnienie ZO z dnia 14.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie ZO z dnia 16.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-12-09 14:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-21 15:14:43)