Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej podczas realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia nr 1) ? I etap

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY SANITARNEJ

PODCZAS REALIZACJI ZADANIA PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WZDŁUŻ ULICY SOCHACZEWSKIEJ

W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA (ZLEWNIA NR 1) – I ETAP”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki - wersja edytowalna

Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - badania gruntu /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - tom 1  /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - tom 2 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - droga krajowa - tom 1 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - droga krajowa - tom 2 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - etap 1 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do przedmiaru robót - etap 1 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - etap 2 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do przedmiaru robót - etap 2 /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - strona tytułowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.11.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 04.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert - nadzór inwestorski /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-12-08 10:22:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-21 12:56:00)