Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Teresin w roku 2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TERESIN W ROKU 2021"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do ZO - wersja edytowalna

Zmiana ZO z dnia 26.11.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 01.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja ilościowa z dnia 01.12.2020 r. 

Istotne postanowienia umowy z dnia 01.12.2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 01.12.2020 r. 

Informacja o wyborze oferty z dnia 08.12.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zam. Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-11-24 14:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-08 14:12:12)