Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej podczas realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380814 W Kawęczyn, Mikołajew Gmina Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

WYKONYWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ

PODCZAS REALIZACJI ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380814 W KAWĘCZYN, MIKOŁAJEW GMINA TERESIN”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys 2 - projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Projekt - organizacja ruchu /public/get_file.php?id=65492

Rys 1 - projekt organizacja ruchu /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.11.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys inwestorski /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-11-24 09:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-12-09 14:25:27)