Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2021 r."

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-10-20 17:50:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-10-30 09:59:03)