Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Załączniki - wersja edytowalna

Zmiana treści ZO z dnia 10.07.2020 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 21.07.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Sprostowanie informacji o unieważnieniu postępowania z dnia 21.07.2020 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-07-07 13:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-07-21 13:00:01)