Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w Gminie Teresin - 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU W GMINIE TERESIN - 2020

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Uchwała Rady Gminy Teresin nr XLVI/263/2017 z dnia 14.12.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin na lata 2016 - 2032 /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 06.07.2020 /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do zmiany treści Zaproszenia do składania ofert z dnia 06.07.2020 /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-07-01 14:56:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-07-10 14:37:27)