Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwot, określonych

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 864 25 39, fax: 46 864 25 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY GMINY TERESIN"

ZP.271.21.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ pdf

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin pdf

Załącznik nr 4 – JEDZ [MS Word]

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej [MS Word]

Zmiana treści SIWZ 18.05.2020 pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  pdf

Zmiana treści SIWZ z dnia 01.06.2020 r. pdf

Załącznik do zmiany SIWZ z dnia 01.06.2020 r. - Uchwała nr XXIV/195/2020 z dnia 11.05.2020 r. pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.06.2020 r. pdf

Informacja z otwarcia ofert pdf

Informacja o odrzuceniu oferty z dnia 23.06.2020 r. pdf

Informacja o rankingu ofert po aukcji elektronicznej pdf

Informacja o wyborze oferty z dnia 10.07.2020 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2020-05-07 10:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2020-07-10 14:55:34)