Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymanów (ul. Szkolna)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.548.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 - 39, fax: 46 - 864 - 25 - 32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZYMANÓW (UL. SZKOLNA)"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - część opisowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - rys 1 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - rys 2 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - rys 3 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - rys 4 /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - rys 5 /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 02.08.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 14.08.2019 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2019-07-18 10:38:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2019-09-10 13:51:35)