Usługi pocztowe dla Gminy Teresin w 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM

I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TERESIN W ROKU 2019"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana zaproszenia 14.12.2018 pdf

Wyjaśnienie i zmiana zaproszenia 17.12.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-12-12 12:40:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-12-20 10:16:32)