Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka - Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

tel./fax 46 861-37-08

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgk@gzgkteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

Wykonywanie prac związanych z nadzorem technologicznym nad eksploatacją obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin - 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Wytworzył:
Anna Góralczyk
(2018-10-11)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2018-10-11 11:00:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-10-26 11:55:45)