Przebudowa kotłowni oraz pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.225.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ORAZ POMIESZCZEŃ SZATNI W

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI PAPROTNIA"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża budowlana – kotłownia i szatnia /public/get_file.php?id=65492

Projekt branża elektryczna – kotłownia i szatnia /public/get_file.php?id=65492

Projekt zagospodarowania terenu /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja - instalacja doziemna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna – kotłownia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót – kotłownia technologia /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót – branża budowlana /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót – przyłącze gazowe /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót – branża elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert z dnia 13.07.2018 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2018-06-28 14:40:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-08-22 15:35:39)