Dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861 38 15 (do 17),

fax: 46 864 25 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów, kastracji, sterylizacji, dla zwierząt domowych oraz wolno żyjących kotów

oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt domowych i dziko żyjących rannych w przypadkach zdarzeń drogowych

(w tym przyjazd na miejsce zdarzenia)"

Zaproszenie do składania ofert pdf

Wytworzył:
Sylwia Andrusiewicz
(2018-02-27)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2018-02-27 14:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2018-02-27 14:35:18)