Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Teresin w roku 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

"ŚWIADCZENI USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY TERESIN W ROKU 2018"

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO z dnia 06.12.2017 /public/get_file.php?id=65492

Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-12-04 15:26:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-12-13 14:39:19)