Nadzór inwestorski nad przebudową drogi w Miejscowości Maurycew oraz przebudową ulicy Guzowskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIAMI:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380820W W MIEJSCOWOŚCI MAURYCEW – ETAP I”

ORAZ „PRZEBUDOWA ULICY GUZOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TERESIN"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - droga w miejscowości Maurycew /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ulica Guzowska - branża drogowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - ulica Guzowska - branża sanitarna /public/get_file.php?id=65492

Zestawienie ofert /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 09.10.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-09-28 15:16:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2018-02-12 15:25:18)