Zagospodarowanie pasa zieleni na ulicy Lipowej w miejscowości Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

 

ZAGOSPODAROWANIE PASA ZIELENI NA ULICY LIPOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI TERESIN

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Rysunek poglądowy /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana ZO 28.03.2017 pdf

Wyjaśnienie ZO z dnia 29.03.2017 r. pdf

Informacja o wyborze oferty pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-03-22 15:47:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-04-11 10:17:19)