Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 209.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin "

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 12.01.2017 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2017 r. pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.02.2017 r. pdf

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2017-01-03 14:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2017-02-10 13:46:21)