Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 30.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.:

REALIZACJA ZADANIA PN.

„PRZEBUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY TERESIN”

 

Zaproszenie do składania ofert /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Witoldów /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Maurycew /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Teresin - ul. Warszawska /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Teresin - al. XX lecia /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Teresin - ul. Akacjowa /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Paprotnia - ul. Wypoczynkowa /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Pawłówek /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Nowe Paski /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Lisice /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Nowe Gnatowice /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Ludwików - projekt /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Ludwików - przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Ludwików - Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja Techniczna - Ogólna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-05-25 13:18:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-06-06 15:13:36)