Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości powyżej kwoty 209.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski,

tel.: 46 - 864 - 25 -39, fax: 46 - 864 - 25 -32,

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których

zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin "

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.04.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.04.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

SIWZ odbiór odpadów /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 09.05.2016 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o unieważnieniu postępowania /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2016-04-12 12:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2016-05-25 14:22:44)