Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.186.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

MODERNIZACJA SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW W RAMACH

RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"

(PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TERESINIE

ORAZ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDKACH PIASECKICH)

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - Teresin /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany - Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - Budki Piaseckie /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 25.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 1a /public/get_file.php?id=65492

Załacznik nr 1b /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.07.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 13.08.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-07-21 14:40:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-10-29 14:33:38)