Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 207.000 euro

 

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

"Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Teresin"

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ ubezpieczenie /public/get_file.php?id=65492

Załącznik nr 4 do SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 14.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.03.2014 r. /public/get_file.php?id=65492 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2014-03-10 15:05:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-09-24 13:57:30)