Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paprotnia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro

Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin

ul. Zielona 20,  96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),

fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWŚCI PAPROTNIA – II ETAP"

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt budowlany /public/get_file.php?id=65492

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu /public/get_file.php?id=65492

Rys. 2 Zagospodarowanie terenu /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna /public/get_file.php?id=65492

Kosztorys ofertowy - wzór /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 25.09.2013 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /public/get_file.php?id=65492

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-08-22 15:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2014-05-14 15:25:42)