Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Teresin w roku szkolnym 2013/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Parobczyk

ul. Zielona 18, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-30-45 ,

fax (0-46) 861-30-45 , strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gops@gopsteresin.pl

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
NA TERENIE GMINY TERESIN W ROKU SZKOLNYM 2013/2014”
 
Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2013-06-27 14:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2013-07-29 15:26:26)