Usługi pocztowe - 2013 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: 46 861-38-15 (do 17),
fax 46 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania z wolnej ręki na realizację zadania pn.:
 
"Świadczenie przez Pocztę Polską S.A. na rzecz Gminy Teresin usług pocztowych"
 
 
Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-12-28 12:51:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-12-28 13:04:44)