Rejestr instytucji kultury

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Teresin

 

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. otwarty i bezpłatny dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Teresin;
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Do pobrania:

Rejestr instytucji kultury pdf

Księga rejestrowa instytucji kultury – Teresiński Ośrodek Kultury pdf

Księga rejestrowa instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie pdf


 

 

Wytworzył:
Dorota Dorodzińska
(2015-09-30)
Udostępnił:
Tomaszewski Jacek
(2015-09-30 07:53:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomaszewski Jacek
(2022-05-20 13:32:04)