Przebudowa dróg na terenie Gminy Teresin - podbudowa z kruszywa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

 

„PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TERESIN - PODBUDOWA Z KRUSZYWA

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar - droga Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Mikołajew /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Paski /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar - droga Paski /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Paski /public/get_file.php?id=65492

Projekt - droga Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar - droga Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - droga Topołowa /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 27.04.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 10.05.2012 r./public/get_file.php?id=65492

 

 

 

 

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-03-21 14:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-05-10 12:45:44)