Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3.4 mln

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 200.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 

 

 "UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W WYSOKOŚCI 3.400.000 PLN"
 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 16.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 19.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 23.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2012 r./public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-03-14 15:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-05-14 14:31:06)