Przebudowa instalacji w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury w Teresinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 5.000.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

"PRZEBUDOWA INSTALACJI W BUDYNKU

TERESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W TERESINIE

W RAMACH TERMOMODERNIZACJI T.O.K."

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ /public/get_file.php?id=65492

Tabela elementów scalonych /public/get_file.php?id=65492

Projekt - instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Rys. 4 - projekt instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja C.O. /public/get_file.php?id=65492

Projekt - instalacja elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna - instalacja elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar robót - instalacja elektryczna /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 02.03.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.05.2012 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Ref. Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2012-02-02 12:57:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2012-05-15 10:49:37)