Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Teresin - podbudowa z kruszywa łamanego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4.845.000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY TERESIN

(PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO)

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ podbudowa z kruszywa /public/get_file.php?id=65492

Dokumentacja projektowa

Projekt ul Nadrzeczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul Poziomkowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul Słoneczna /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul Spacerowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul Jałowcowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt ul Modrzewiowa /public/get_file.php?id=65492

Projekt droga w miejscowości Dębówka /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja techniczna ul Nadrzeczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna ul Poziomkowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna ul Słoneczna /public/get_file.php?id=65492

Specyfiacja techniczna ul Spacerowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna ul Jałowcowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna ul Modrzewiowa /public/get_file.php?id=65492

Specyfikacja techniczna droga w miejscowości Dębówka /public/get_file.php?id=65492

Przedmiary robót

Przedmiar ul Nadrzeczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul Poziomkowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul Słoneczna /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul Spacerowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul Jałowcowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar ul Modrzewiowa /public/get_file.php?id=65492

Przedmiar droga w miejscowości Dębówka /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 07.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.04.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 16.05.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.06.2011 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Referat Zamówień Publicznych
Udostępnił:
Sowiński Michał
(2011-04-05 12:45:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowiński Michał
(2011-06-06 14:08:44)