Rejestr zmian dla serwisu bip.teresin.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 29.03.2023 element menu 2023-03-29 09:55:41 MODYFIKACJA
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 29.03.2023 element menu 2023-03-29 09:55:15 UTWORZENIE
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – aktualizacja 29.03.2023 plik 2023-03-29 09:53:48 UTWORZENIE
Zarządzenie 8/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących zasad i trybu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. do odbiorcy paliw gazowych plik 2023-03-28 15:42:26 MODYFIKACJA
Zarządzenie 9/2023 w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie do poświadczania za zgodność kopii dokumentów z oryginałem plik 2023-03-28 15:42:14 MODYFIKACJA
Zarządzenie 10/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie plik 2023-03-28 15:42:03 MODYFIKACJA
Zarządzenie 10/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie plik 2023-03-28 15:41:47 UTWORZENIE
Zarządzenie 9/2023 w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie do poświadczania za zgodność kopii dokumentów z oryginałem plik 2023-03-28 15:41:46 UTWORZENIE
Zarządzenie 8/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących zasad i trybu refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r. do odbiorcy paliw gazowych plik 2023-03-28 15:41:45 UTWORZENIE
Zarządzenie 26/2023 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Czyste Powietrze plik 2023-03-28 15:41:44 UTWORZENIE
Zarządzenie 124/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plik 2023-03-28 15:34:49 MODYFIKACJA
Zarządzenie 127/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2022 plik 2023-03-28 15:34:49 MODYFIKACJA
Zarządzenie 123/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. plik 2023-03-28 15:34:34 MODYFIKACJA
Zarządzenie 124/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plik 2023-03-28 15:34:20 MODYFIKACJA
Zarządzenie 118/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych plik 2023-03-28 15:34:04 MODYFIKACJA