Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Teresin w sezonie zimowym 2010/2011

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU

o szacunkowej wartości poniżej 193.000 euro

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie reprezentowany przez

Marka Misiaka – p.o. Dyrektora

Ul. XX – Lecia 13, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski

strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: gzgkteresin@poczta.onet.pl 

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC GMINNYCH NA TERENIE GMINY TERESIN

W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011

 

Ogłoszenie o zamówieniu /public/get_file.php?id=65492

SIWZ odśnieżanie /public/get_file.php?id=65492

Zmiana treści SIWZ z dnia 16.11.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o zmianie ogłószenia z dnia 16.11.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o wyborze oferty z dnia 30.11.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy wykonawcy oraz unieważnienie części zamówienia /public/get_file.php?id=65492

Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.12.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.12.2010 r. /public/get_file.php?id=65492

Wytworzył:
Michał Sowiński
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2010-11-10 15:14:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2010-12-31 11:02:58)