Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paprotnia

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o szacunkowej wartości poniżej kwoty 4 845 000 euro
 
Gmina Teresin reprezentowana przez Wójta Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96 - 515 Teresin, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, tel.: (0-46) 861-38-15 (do 17),
fax (0-46) 861-38-15 (do 17) wew. 32, strona internetowa: bip.teresin.pl, e-mail: zam.publiczne@teresin.pl
ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
 
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492
Informacja o wyborze oferty z dnia 24.09.2010 r. /public/get_file.php?id=65492
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.10.2010 r. /public/get_file.php?id=65492
Wytworzył:
Udostępnił:
Michał Sowiński
(2010-08-30 15:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Sowiński
(2010-10-12 12:37:47)